Korzystając z naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej spółki Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna, wobec Użytkowników stron internetowych serwisu ww.portameble.pl(„Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

1.1. Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, firma Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Okrężnej 31 95-070 Rąbień, NIP: 947-00-06-163, REGON: 471112582, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041555.

1.3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okrężna 31 95-070 Rąbieńlub drogą e-mailową pod adresem: biuro@portameble.pl.

1.4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okrężna 31 95-070 Rąbieńlub drogą e-mailową pod adresem: biuro@portameble.pl.

1.5. Przetwarzamy dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

1.6. Nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy Użytkowników Serwisu nie będą zapisywane, chyba że Użytkownik Serwisu poda je dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.

1.7. Przetwarzamy również dane Użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania.

1.8. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

1.9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie zależy od uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których Użytkownik może kontrolować zbierane informacje.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych

2.1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera.

2.2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu Użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.  

Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału Użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

·         adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,

·         data i godzina wejścia,

·         nazwa i adres URL,

·         website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),

·         używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet Użytkownikowi Serwisu.

2.3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę). Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.

System CRM jest administrowany przez dostawcę w oparciu o nasz uzasadniony interes (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika). Odpowiednio zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętych w UE.

2.4. Podczas nawiązywania kontaktu poprzez formularz zgłoszenia chęci aplikowania o pracę, zgodnie z art. 13 RODO przetwarzamy dane w ramach procesu rekrutacyjnego.

Akceptując oświadczenie o ochronie danych w ramach naszego procesu rekrutacyjnego online, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zapisanie oraz przetwarzanie danych przez Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

2.5. W trakcie rekrutacji online zbieramy i przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe związane z rekrutacją:

nazwisko

imię

adres

numer telefonu

e-mail

dokumentacja rekrutacyjna (wniosek rekrutacyjny, życiorys).

Dostęp do danych osobowych związanych z rekrutacją otrzymują wyłącznie pracownicy i współpracownicy “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka jawna biorący udział w danym procesie rekrutacyjnym.

2.6. Jeżeli Użytkownik Serwisu ubiega się o stanowisko, które zostało już obsadzone lub też jego kompetencje predestynują do pracy na innym stanowisku lub też Użytkownik zgłosił swoją aplikację bez wskazania stanowiska, przekazujemy aplikację do innych działów firmy, dla wykorzystania jej w dalszych procesach rekrutacyjnych, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

2.7. Dane rekrutacyjne nie są wykorzystywane ani przekazywane w jakikolwiek wykraczający poza wymieniony obszar sposób.

2.8. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Udostępnianie danych osobowych

3.1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez Użytkowników Serwisu poprzez narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy na przykład dane o wizytach Użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu, korzystamy z danych o reklamach, z którymi Użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych.

3.2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile Użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania strony internetowej, jak:

typ/wersja przeglądarki,

stosowany system operacyjny,

adres URL (poprzednio odwiedzana strona),

adres IP komputera,

godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

3.3. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.

3.4. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google AdWords, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem Użytkownika. 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google AdWords a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez Użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia Użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej Użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.

3.5. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies.

3.6. Nasza strona używa programu reklamowego Google AdWords oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Dla wsparcia klientów AdWords oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, Użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych.

Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.

3.7. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami Użytkownika w przeglądarce.

3.8. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html

3.9. Do naszej strony internetowej dołączone są funkcje YouTube służące wyświetlaniu i odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. 

W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych Użytkownika Serwisu dopiero podczas odtwarzania nagrania video. Podczas wyświetlania nagrań video, Youtube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika. Wskazówki podchodzące od Youtube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez Użytkownika oraz zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video każdorazowe otworzenie strony powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na nie mamy wpływu.

Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube Użytkownik Serwisu znajdzie w Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.10. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez Użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na : 

https://policies.google.com/terms?hl=pl

3.11. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Hotjar, zarządzane przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników.

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy

Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.12. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Crazyegg, zarządzane przez Crazy Egg, Inc. 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Crazyegg nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników. 

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.crazyegg.com/privacy.

Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.crazyegg.com/opt-out

3.13. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna zgodnie z instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

3.14. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

Zabezpieczenia

4.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:

Szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania.

Kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów.

Ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna, kiedy jest to uzasadnione zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO i niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Prawa użytkownika

5.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika Serwisu,

żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych Użytkownika Serwisu,

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika Serwisu,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu,

przenoszenia danych osobowych Użytkownika Serwisu,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.2. Z praw wskazanych w pkt. 5.1. Użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@portameble.pl,

kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna, ul. Okrężna 31, 95-070 Rąbień

Polityka Cookies

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. plików cookies, dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody Użytkowników odwiedzających naszą stronę. Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób to robimy i w jaki sposób zarządzamy plikami cookies.

Czym są pliki cookies?

Kiedy mówimy o cookies, chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje przeglądarka i które zostają zapisane na urządzeniu Użytkownika działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy odwiedza naszą stronę. Cookies nie powodują żadnej szkody w urządzeniach Użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, następnie przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego urządzenia.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie AboutCookies.org

Jakie pliki cookies wykorzystujemy i dlaczego?

Głównym celem wykorzystywanych przez nas plików cookies jest rzetelny pomiar liczby Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty. Robimy to po to, aby zapamiętać preferencje Użytkownika i pomóc w analizowaniu wydajności witryny.

Aby to osiągnąć, korzystamy z programu statystycznego na serwerze internetowym.

Nasze pliki cookies dzielą się na dwie kategorie:

Niezbędne pliki cookies – niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają nam świadczyć usługi, takie jak lepsza wydajność dla Użytkownika jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych usług.

Pliki cookie dotyczące wydajności – służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów witryny, które są istotne dla wizyty Użytkownika. Pozwalają nam korygować błędy i odkrywać skuteczne rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą zidentyfikować Użytkownika.

Jak mogę zablokować pliki cookies?

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących optymalizacji strony internetowej oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna z siedzibą w Rąbieniu. Używanie plików Cookies w naszym Serwisie odbywa się w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dlatego też nasz interes należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu.

Definicje

1.1. Administrator – oznacza Porta Meble Renata Osipowicz, Grzegorz Osipowicz Spółka jawna z siedzibą w Rąbieniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000544392, NIP: 947-00-06-163, Regon: 471112582, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1.2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.portameble.pl ???

1.3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

2.1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

3.1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

3.1.1. Konfiguracji serwisu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3.1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3.1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

3.1.4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

3.1.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.1.6. Świadczenia usług reklamowych:

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

3.1.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

3.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

3.2.1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

3.2.2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

3.2.3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

3.2.4. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego,

3.2.5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Unlimited Company]

3.2.7. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

3.2.8. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies

4.1. Użytkownik może w każdym czasie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu